Stiftelsen

Med det individuella behovet i fokus bedriver Stiftelsen Solstrimma socialterapeutiskt vuxenboende i skapande samverkan mellan LSS-lagens rätt till stöd och service och den antroposofiska helhetssynen på människan. Verksamhet med struktur och levnadssammanhang för människor med funktionsvariationer i behov av omsorg och gemenskap. Solstrimmas Vuxenboende fyra platser enligt § 9:9 LSS. Naturskönt i samlad bebyggelse nära sjön Sillens norra strand (med ett antal små djur som skapar liv och rörelse). Lantligt men ändå nära Gnesta centralort med butiker och goda kommunikationer med både fjärr- och pendeltågsstation. Omsorgsverksamhet utan enskilt vinstintresse.

Norge mm 046

STIFTELSEN SOLSTRIMMA grundades år 2002 med målsättningen att skapa kontinuitet av den verksamhet som under 10 år föregåtts av Sjölidens elevhem, annex till dåvarande huvudmannen Mikaelgården i Järna. I ledningen är Lennart Agebjär tidigare föreståndare för Sjölidens elevhem. STIFTELSEN HAR INGET ENSKILT VINST INTRESSE.

Stiftelsen Solstrimma har inga ”anställda” utan ser alla som medarbetare, delaktiga i verksamhetens kvalitetsmål – som ett stort gemensamt projekt. Där medarbetares individuella insatser och initiativ ska låta sig integreras med verksamhetens behov och ändamål.

Fortlöpande studier, med tyngdpunkt på den antroposofiska människokunskapen, med målsättning att ha en hög kompetens i hela verksamheten.    Låg ”personal”-omsättning.

Stiftelsen har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva boendeverksamhet med fyra platser enligt § 9:9 LSS, d.v.s. för människor vars funktionsnedsättning är av en sådan art att de behöver hjälp i sitt boende och i sin dagliga livsföring. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt § 23 LSS.

Stiftelsen har Kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen-TRIA, samt medlem i Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.