Socialterapi

LIVSSAMMANHANG är viktigt för alla människor – i synnerhet för dem som har svårt att skapa det ur egen kraft.

Människors olika olikheter leder till utveckling, men bara om tolerans och frihet får råda, som är en grundval i det socialterapeutiska arbetet. Mångfaldiga relationer skapar bättre förutsättningar för normal utveckling – vilket är en bärande ide i arbetet.

Norge mm 173

  •  Målet för verksamheter enligt LSS bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor.

DET KARAKTÄRISTISKT MÄNSKLIGA ÄR  att vara mångsidig och skapande – något som människor med funktions/-nedsättning/-hinder/-variation ofta själva har svårt att vara av egen kraft. Den terapeutiska målsättningen/strävan blir att utjämna/balansera polära beteenden hos människor med olika ”ensidighet/begränsningar” – att se till ”mittens läkande kraft” – som väg till inre utveckling.

GEMENSAMT MED att förnimma och stimulera den friska delen av personligheten – är att ha tilltro till den ”friska kärnan”. Och med den ”friska kärnan” som grundval ge ett individuellt stöd och hjälp till människor med olika tillkortakommande och svårigheter.

SAMTIDIGT med lyhördhet och intresse för den enskildes individuella förväntningar och mål i livet, vilket kommer till konkret uttryck i den enskildes genomförandeplan.

DETTA SAMMANFALLER VÄL med Solstrimmas ändamålsparagraf  ”Att främja individens utveckling på bästa möjliga sätt”.

Norge mm 077

SOCIALTERAPI ÄR EN AKTIVERANDE OMSORG – en omsorg som vill lyfta fram och påvisa de alla olika människors förmågor – oavsett diagnos, funktions/-nedsättning/-hinder/-variation. Människor med funktions/-nedsättning/-hinder/-variation har stor potential att uttrycka sig kreativt och konstnärligt, oberoende av den utövandes intellektuella förmåga eller oförmåga.   Den konstnärliga/kreativa processen blir terapeutisk när hela personligheten engageras, när tanke, känsla och vilja samtidigt aktiveras till samverkan. Så vill socialterapi inspirera till en mångsidig utveckling som metod för att uppnå den terapeutiska målsättningen.

HÄR FINNS INGA FÄRDIGA MALLAR – utan arbetet kräver stort engagemang och ett individuellt bemötande inspirerat av den antroposofiska människobilden. Detta ger förutsättning för ett dynamiskt arbete som ”kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den hela tiden svarar mot den enskildes aktuella situation”.

I Mölnbo/Järna/Vagnhärad/Södertälje finns en rad stiftelser med ett rikt utbud på mycket varierande och lämpliga arbetsplatser. Solstrimma har ett gott samarbete med dessa och kan bistå den boende att tillsammans med handläggare finna en för den boende lämplig arbetsplats. Ett önskemål är att de  boende på Solstrimma ska ha olika arbetsplatser.

Norge mm 241

STRUKTUR i  verksamheten skapar förutsägbarhet och trygghet i tillvaron och ETT RYTMISKT LEVNADSSAMMANHANG med firande av födelsedagar och årshögtider skapar förväntningar och möjligheter till glädje och fester, som ger den enskilde festen i livet.

NÄRINGEN ses som ett av flera fundament i stödet för individens utveckling.
Hur maten är odlad är betydelsefullt för både dess näringskvalité och förmåga till livskraft. Här är biodynamiskt och ekologiskt odlat att föredra.
Ett begränsat sockerintag och strävan efter födoämnen utan tillsatser och färgämnen skapar grund för ett bättre mående och en bättre hälsa. Dieter kan förekomma.

MILJÖN i socialterapeutiska verksamheter är ofta medvetet gestaltat. Här eftersträvas harmoni genom färgsättning grundad på kunskap om Goethes komplementär färger. Indirekt belysning, naturmaterial i textil och möbler – allt för att skapa en god yttre omvårdnad. En estetisk gestaltad miljö för människor som ofta är mycket sensibla för detaljer.

Norge mm 214

Arbetet har sin grund i Rudolf Steiners (1861 – 1925) framforskade människokunskap och ur denna kunskap en inspiration till alternativ inom bl.a. miljö och jordbruk, skola och konst, samt vård och omsorg för människor i behov av själslig vård.

  • Att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.