Medicinering

Då psykisk ohälsa ofta är förbunden med diagnoser för personer med  personkretstillhörighet    § 1:1 LSS krävs ofta medicinsk behandling i tillägg. Här vill antroposofiskt orienterad läkare/psykiatriker inom socialterapin vidga/komplettera ett patologiskt perspektiv (vars övergripande målsättning är att bota sjukdom och ta bort symtom) med ett salutogent perspektiv (vars övergripande målsättning är att återställa/skapa hälsa) i ett så kallat komplementärt omvårdnadsperspektiv.

Där ett patologiskt, neuropsykiatrisk-, orsak och verkan- perspektiv på psykisk ohälsa företrädesvis behandlas med psykofarmaka för att därmed uppnå ett visst avsett resultat. Med risk för ensidig  symtom behandling och kanske med verkan som inte önskas (s.k. biverkningar) 

Där ett salutogent vårdperspektiv vill stödja de självläkande krafterna/processerna där hälsa ses som ett instabilt jämviktstillstånd mellan nedbrytande- och uppbyggande krafter/processer i organismen/kroppen. Här försöker en utvidgad läkekonst att återställa/skapa hälsa genom att balansera/utjämna själsliga/fysiska obalanser med naturläkemedel och individuella terapier.

Här har ett komplementärt omvårdnadsperspektiv vid psykisk ohälsa många gånger visat sig framgångsrikt. All komplementärvård sker alltid efter samråd och medgivande av den boende och/eller dennes godman och den antroposofiskt orienterade läkaren/psykiatrikern. Alla antroposofiskt orienterade läkare/psykiatriker har vanlig läkarlegitimation i grunden.