Medicinering

Då psykisk ohälsa ofta är förbunden med diagnoser för personer med  personkretstillhörighet    § 1:1 LSS krävs ofta medicinsk behandling i tillägg. Här vill antroposofiskt orienterad läkare/psykiatriker inom socialterapin vidga/komplettera ett patologiskt perspektiv med ett salutogent perspektiv – i ett så kallat komplementärt omvårdnadsperspektiv.

Ett patologiskt perspektiv, (vars övergripande målsättning är att bota sjukdom och ta bort symtom), företrädesvis behandlas med psykofarmaka för att därmed uppnå ett visst avsett resultat. Med risk för ensidig symtombehandling och biverkningar som är utöver de avsedda. 

Ett salutogent vårdperspektiv (vars övergripande målsättning är att återställa/skapa hälsa) stödjer de självläkande krafterna/processerna. Där hälsa ses som ett instabilt jämviktstillstånd mellan nedbrytande- och uppbyggande krafter/processer i organismen.           En läkekonst som försöker återställa/skapa hälsa genom att balansera/utjämna obalanser med naturläkemedel och individuella terapier 

Här har ett komplementärt omvårdnadsperspektiv  många gånger visat sig framgångsrikt vid psykisk ohälsa.

All komplementärvård sker alltid efter samråd och medgivande av den boende och/eller dennes godman och den antroposofiskt orienterade läkaren/psykiatrikern. Alla antroposofiskt orienterade läkare/psykiatriker har vanlig läkarlegitimation i grunden.